Vyhledávání


Kontakt

Countryklub s.o.
Palonín 74 Loštice 789 83 okr.Šumperk

T-mobile:... 604 432 978
Vodafone:.. 775 107 222
O2:............. 728 614 399

E-mail: countryklub@seznam.cz

 

 

 

O nás

 

 Důvodem založení našeho sdružení

 

 je možnost seznámit se s lidmi

 

 stejného zaměření ve stylu country.

 

 

Stanovy občanského sdružení:

 

1. Tento klub není veřejným zařízením.

 

2. Členství je dobrovolné a každodenní účast není nutná

 

3. Za občerstvení se neplatí, ale vybírají se členské příspěvky v patřičné výši.

   

4. Členové i jejich hosté jsou povinni

     udržovat klid a pořádek ve všech prostorách klubu a před klubem.

 

5. Členem se stává každý starší 18 let, který souhlasí se stanovami klubu

   

6. Klub nesmí navštěvovat osoby v podnapilém stavu

 

7. Členské průkazy se vystavují po dohodě

 

8. Členové souhlasí s hygienickými podmínkami klubu

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA  

 

 

Countryklub s. o.

 

Čl. 1

Název a sídlo

1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem „Countryklub s. o.“

2. Sídlem Sdružení je Palonín 74 okres Šumperk 789 83

 

 

Čl. 2

Cíl a zaměření činnosti

1. Hlavním cílem Sdružení je spojení  přátel country,  s trempováním v přírodě a krajině v České republice, a to zejména v Paloníně a okolí. Dále je cílem sdružení ochrana stálých obyvatel těchto obcí a vlastníků rekreačních nemovitostí v těchto obcích před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality, zhoršení životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným chráněným subjektům na újmu.

2. Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a společný postup jeho členů, reprezentovaných Sdružením jako právnickou osobou ve všech případech, kdy bude zjištěna nežádoucí činnost třetích osob.

3. Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení se registruje podle zákona.

3. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb.

4. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

                Schválilo: MINISTERSTVO VNITRA    29.12. 2010


https://www.email.cz/getAttachment?session=%0E%0D%01%5BG%1E%A9%E8%05%0F%A0%29%F4%1E%DE%06%F0%8F%8A%86F%CA%B3D%2Br%0F%D5%83%CD%EE%05%95q%EA%F4%98%E7%1B%F1%5E%C1%24w%B3%95%25%ACZ%13%EA%FA%8F%BE%E7%E2%F4%9F%A50%CE%148%C6%CD%A6%03%E6%C4%CB%28K%8D%E2%13%F1%1F%E6%F1a8%F7K%1C%01%91%01%D2%DF%09%20%93%1F%95%10%DB%FFr%F3b%CF%C1%DFX%08%EA%C2%8D%BF%81F%8E%ED%15%ACY%E8%8Ct%E4%C0%1F%07%C6%18E_%1Ec%26%7B8a%11%F8%B7%FFr%F3b%CF%C1%DFXh%10%F8%1D%DE4%FC%D64%93%BA_%F8%D7%EA-%E3%06%0F%DC%B0p%9A%073%FA%02%3F%09L%CF%8C%9B8Q%D2%1D%FE%EA%3E%C1%1B%E9%89%06%84%CAx%A6%08%BA24k%2B%D7%5D%D1%CA%AB%97%26.%ED%EDJ%B2%5E%2A%0E%C3%8C%D8%0B%AF%27x%DA5c